INPUT
--------------

Voorbeelden van producten die binnen de site van G.S.L. bvba mogen verwerkt worden.

Niet landbouwgerelateerd -> VERPLICHTE Vlarea analyse

- producten uit de voedingsindustrie (zonder verpakking)
- dierlijke bijproducten categorie 3 (1774/2002)
- flotatieslib
- bioslib
- graan en zaadresten
- zeefresten
- brood- en deegwaren
- zetmeel uit aardappelverwerking
- productieresten

landbouw gerelateerde Producten

- gecontracteerde energiemaïs
- gecontracteerde maïsstengelrecuperatie (NEW)
- vloeibare varkensmest
- vaste mest van vleeskuikens
- vaste stalmest (beperkt)
- teeltoverschotten
- grassen onder voorwaarde