output
------------------

* Effluent na biologie

Onderscheid zich sterk met traditionele mest door zijn niet organische gebondenheid en hoge kaliumwaarden.
Werkingscoëfficiënt van 100%
NPK van circa 2.2 - 2 - 5.5

Aanwendingswijze:
- vrijstelling op emissiearm aanwenden

Condities:
- te verkrijgen binnen een straal van 20 kilometer
- kosteloos voor de afnemer
- extra voordelen bij afname van > 600 ton per afnemer
- spreiden met zelfrijder voor bieten- of aardappelteelt deels bekostigd

----------------------------------------------------------------------------------------
<<